تبلیغات

حضور مدیرعامل بیمه کوثر در برنامه پیک آرامش

شرکت تعاونی نفت سپاهان تحت پوشش بیمه کوثر

صنایع پارسیان سازه سپاهان تحت پوشش بیمه کوثر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان تحت پوشش بیمه کوثر

بیمه کوثر مسابقه نقاشی برگزار می کند


بیمه کوثر - منشور اخلاقی

 

تعداد بازدیدکنندگان :
تعداد افراد آنلاین :
.
   

کد نمایندگی 5349

به نام خدا

ما كاركنان شركت بیمه كوثر با اعتقاد به قدرت لایزال الهی و با توسل به كوثر اهل بیت)س(در جهت جلب رضای حق تعالی و در راستای منویات مقام معظم رهبری به منظور نهادینه كردن ارز شهای الهی و انسانی ،توسعه فرهنگ اسلامی ،تكریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مناسب به مشتریان و برای تحقق اهداف متعالی این شركت ، منشور اخلاقی زیر را پذیرفته وعمل به آن را بر خود لازم و ضروری میدانیم.

 1. انگیزه حضور ما در شركت ، خدمت صادقانه به انسانها از هر قشر و گروه و یا هر زبان و قومیت میباشد

 2. نظم ، انضباط ، ادب و نزاكت در رفتار با مشتریان و همكاران را موجب حفظ كرامت انسانی دانسته و سر لوحة فعالیتهای شركت قرار م یدهیم.

 3. صبر و بردباری ، مقاومت و تحمل ناملایمات در رسیدگی به نیازهای مشتریان را توفیق الهی و مسئولیت خطیر و افتخارآفرین میدانیم.

 4. ما بر آنیم كه نیازها و انتظارات مشتریان را شناسایی و در صدد تأمین آنها برآمده و در نهایت تلاش م یكنیم فراتر ازانتظارات آنها عمل نمائیم.

 5. در هر شرایطی رعایت سه اصل خوش روئی ، خوش گوئی و خوش خوئی را به عنوان زیباترین روش تكریم ارباب رجوع برخود واجب میدانیم.

 6. پاسخگویی مشتاقانه ، اطلاع رسانی دقیق و راهنمائی مناسب از حقوق مشتریان را وظیفه شرعی خود میدانیم.

 7. راز داری ، پرده پوشی و حفظ اسرار مشتریان ، همكاران و شركت را وظیفه قانونی و اخلاقی خود میدانیم.

 8. تلاش مستمر در ارتقاء دانش و مهارت شغلی از اصول اساسی و حیثیت حرف های ما میباشد.

 9. برای ارائه خدمات مطلوبتر از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات مشتریان استقبال مینمائیم.

 10. در راستای بهر هگیری از الطاف الهی در نماز جماعت و مراسم مذهبی محیط كار در صورتیكه خللی در امر خدمت رسانی وارد نگردد فعالانه شركت مینمائیم.

 11. رعایت صرفه جویی ، پرهیز از اسراف و اصلاح الگوی مصرف را از اصول كار خود میدانیم .

 12. ما در محضر خداوند هستیم و بدون نظارت مافوق نیز به نحو شایسته وظیفه خود را در قبال مشتریان انجام میدهیم .

 13. در ایجاد محیطی سالم همراه با آرامش از هر اقدامی كه صمیمیت و اعتماد كاركنان را تضعیف نماید پرهیز مینمائیم.

 14. به منظور رعایت حقوق دیگران و اقدام به قانون از استعمال دخانیات در محیط كار پرهیز مینمائیم.

 15. معیار ارزش خود را میزان تعهد به اجرای مفاد منشور اخلاقی شركت میدانیم.