تبلیغات

 » دانلود فرم پیشنهاد بیمه های آتش سوزی

 

بیمه های آتش سوزی

ایجاد بیمه‌های اموال نتیجه طبیعی و منطقی نیاز انسان‌ها به حصول اطمینان و آرامش فکری در مقابل انواع خطراتی است که اموال آن‌ها را در زندگی تهدید می‌كند. بر این اساس وظیفه شرکت‌های بیمه جبران خسارت‌های وارده به بیمه‌گذاران است.

همراه با تحولات سریع صنعتی و بازرگانی در جهان، بیمه‌های اموال نیز از لحاظ کمی و کیفی رشد قابل توجهی یافته‌اند. به گونه‌ای که در دنیای پیشرفته، بیمه اموال یکی از نخستین ابزارها برای آغاز هر نوع حرکت اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.

 از مهمترین شاخه های بیمه های اموال می توان به این موارد اشاره کرد:

برای آشنایی با انواع خدمات بیمه های آتش سوزی شركت بیمه كوثر ضمن بیان خطرهای تحت پوشش این بیمه نامه، انواع آن نیز معرفی می گردد.با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه، خطرات و خسارات در هریك از سطوح ذیل تحت پوشش قرار می گیرد .

        خطرات اصلی :

            * خسارات ناشی از آتش سوزی ، صاعقه و انفجار

           * خسارات و هزینه های ناشی از اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت

            * هزینه های ناشی از انتقال مورد بیمه به منظور نجات از خطر

        خطرات اضافی( تبعی ) :

            * زلزله                                                                * سیل ، طغیان آب دریاها و رودخانه ها

            * آتشفشان ، طوفان ، گرد و باد و تند باد                       * ریزش و رانش زمین و سقوط بهمن

            * سقوط هواپیما ، چرخ بال و متعلقات آن                      * برخورد جسم خارجی به ساختمان

            * تركیدگی لوله آب و فاضلاب                                   * سرقت

            * شكست شیشه به هر علت                                       * خطر نشت گاز در سرد خانه

            * فروكش چاه                                                        * ظروف تحت فشار

            خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشا (درصورت عدم انفجار)       هزینه پاكسازی و نظافت

            ضایعات ناشی از برف و باران و  نیز خطر سنگینی برف (ارائه این كلوز منوط به انتخاب پوشش تبعی ضایعات ناشی از برف و باران می باشد.)

    بیمه نامه های آتش سوزی كه در شركت بیمه كوثر عرضه می شود ، عبارتند از :

                # بیمه آتش سوزی منازل مسكونی

                # بیمه آتش سوزی صنعتی

                # بیمه آتش سوزی غیر صنعتی

                # بیمه آتش سوزی انبارها

 

       انواع بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسكونی :

 الف ) بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسكونی

 در این بیمه نامه بنابه درخواست بیمه گذار واحد مسكونی، علاوه بر خطرات اصلی در برابر كلیه خطرهای تبعی كه به آن اشاره شد با سرمایه دلخواه و براساس ارزش ساختمان   اثاثیه منزل و خطرهای مورد بیمه، حق بیمه سالانه بر پایه قیمت روز محاسبه و مورد بیمه تحت پوشش قرار می گیرد .

 

ب ) بیمه آتش سوزی مجتمع های مسكونی

 این بیمه نامه وی‍ژه مجتمع های مسكونی بیش از 15 واحد می باشد كه اعیانی كلیه واحد ها ( در متراژ های مختلف ) و مشاعات آنها نظیر سرایداری ، پاركینگ  انبار ها ، تأسیسات مشترك ( موتور خانه ، چیلر و آسانسورها ) تحت پوشش بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی قرار می گیرد .

ج ) بیمه نامه مرهونات بانكی

این نوع بیمه نامه برای اشخاص حقیقی كه از بانك وام های كوتاه مدت یا بلند مدت دریافت می كنند با ارائه تأییدیه بانك صادر می گردد .

     بیمه آتش سوزی صنعتی :

در این بیمه نامه كلیه ریسك های صنعتی مانند دارایی ها و اموالی كه در یك كارخانه وجود دارد نظیر ساختمان ها، ماشین آلات، تأسیسات  مـوجودی مواد اولیـه و ساخته شده، ابزار آلات و تجهیزات، اثاثیه ثابت و لوازم اداری و غیره در مقابل  انواع خطرات ذكر شده تحت پوشش قرار می گیرد.

 

      بیمه آتش سوزی غیر صنعتی ( تجاری ) :

در این نوع بیمه نامه، مراكز تجاری از قبیل فروشگاه ها كارگاه ها ، تعمیرگاه ها، بیمارستان ها، مراكز تفریحی ورزشی، اماكن عمومی و غیره در مقابل خطرات اصلی و تبعی تحت پوشش قرار می گیرد .شركت بیمه كوثر در راستای تحقق اصل مشتری مداری در زمان بروز حادثه با پرداخت هزینه اسكان موقت حادثه دیـده، پذیـرش مسئـولیت بیمـه گذار در مقـابل اشخاص اموال ثالث، همسایگان و دیگر خدمات سعی در تأمین آسایش بیمه گذاران خود دارد .

 

      بیمه آتش سوزی انبار ها :

در این نوع بیمه نامه موجودی انبارها به دو صورت ذیل تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می گیرد .

 

الف ) بیمه نامه های آتش سوزی با مبلغ بیمه شده ثابت :

در این نوع بیمه نامه، خسارت های ناشی از آتش سوزی بر مبنای مبلغ مندرج در بیمه نامه و درج میزان زیان وارده در مدت زمان اعتبار بیمه نامه جبران خواهد شد .

 

ب ) بیمه نامه اظهار نامه ای ( شناور ) :

در این بیمه نامه، بیمه گذار با توافق بیمه گر می تواند با تعیین حداكثر مورد تعهد و اعلام موجودی انبار به طور ماهیانه یا سه ماه یكبار و همچنین پرداخت حق بیمه موقت كه درصدی از حق بیمه سالیانه می باشد، پوشش مطمئن و مناسب تری خریداری نماید و در پایان مدت اعتبار بیمه نامه، حق بیمه قطعی بر مبنای شرایط مندرج در بیمه نامه و اظهار نامه های ارسالی بیمه گذار محاسبه می گردد .