تبلیغات

» دانلود فرم پیشنهاد بیمه باربری داخلی

» دانلود فرم پیشنهاد بیمه باربری بین المللی

» دانلود فرم پیشنهاد بیمه نامه پول

» دانلود شرایط عمومی بیمه نامه پول

  

بیمه های باربری
آیا می دانید هنوز هم بسیاری از تجار در اثر از دست دادن کالاهای خود در مسیر حمل در آستانه ورشکستگی قرار می گیرند؟
محصولات كارخانه های تولیدی ، كالاهای مصرفی ، مواد اولیه و انواع ماشین آلات سبک و سنگین ، در جریان بارگیری ، حمل و نقل و تخلیه در معرض خطرهای گوناگون از جمله تصادف وسیله نقلیه، شرایط نا مساعد جوی ، سوانح و بلایای طبیعی ، نا امنی مسیر عبور ، تلف و آسیب دیدگی ، دزدی ، عدم تحویل و ...  قرار دارند .
بیمه‌ حمل‌ و نقل‌كالا پوششی ‌است‌ كه‌ بیمه‌گر درقبال‌ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بیمه‌ای‌ ارائه شده به بیمه‌گذار، تعهد می‌كند كه‌ چنانچه‌ كالای‌ مورد بیمه‌ در جریان‌ حمل‌ و جابجایی‌ ازمبدأ تا ‌مقصد ذکر شده‌ در بیمه‌نامه‌ و به ‌علت ‌وقوع ‌یكی ‌از خطرات ‌بیمه شده مندرج‌ در آن ، ‌تلف‌ و یا دچار خسارت گردید و یا بیمه‌گذار براساس‌ قوانین‌ و مقررات ‌بین‌المللی‌ متحمل ‌پرداخت‌ هزینه‌هایی‌ شد ، زیان‌ وارد به‌ كالا و  هزینه‌های صورت گرفته  را جبران‌ نماید .
علاوه ‌بر پوشش های‌ ذکر ‌شده فوق ‌، دربعضی از موارد زیان‌ وخسارات ‌وارد به ‌اشخاص ‌ثالث‌ هم‌ تحت‌ پوشش‌ این ‌بیمه‌نامه  قرار می‌گیرد .
همچنین این بیمه می تواند پشتوانه ای قوی در جهت ایجاد اطمینان خاطر برای وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا ، صاحبان کالا و بخش های مختلف صنعتی ، کشاورزی و بازرگانی باشد .

ازجمله محاسن استفاده از خدمات بیمه ای این شرکت می توان به این موارد اشاره نمود :
-      صدور بیمه نامه در حداقل زمان ممکن ، بدون حضور فیزیکی و با استفاده از نمابر
-      صدور بیمه نامه در سراسر کشور از طریق شبکه گسترده خدمات دهی
-      پوشش وسایل حمل بیمه گزار  ( ترابری صنعت )
-      کارشناسی و برآورد خسارت توسط کارشناسان مجرب
-      پرداخت خسارت در کوتاهترین زمان ممکن
-      پرداخت بخشی از خسارت پس از کارشناسی اولیه ( در صورت تعلق خسارت ) تا زمان تکمیل مدارک
-      ارائه مشاوره در کاهش ریسک

انواع طبقه بندی در بیمه های باربری
بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ كالا را می توان به‌ سه‌ بخش‌ عمده‌ و اساسی‌ زیر تقسیم‌ کرد‌ :
الف) تقسیم بندی براساس طریقه حمل
1-    حمل و نقل دریایی
2-    حمل و نقل هوائی
3-    حمل و نقل زمینی
* دربعضی حملها از دو یا سه روش حمل برای ارسال محموله ها استفاده می شود كه به آنها حمل مركب می گویند.
ب) تقسیم بندی بر پایه مبدأ و مقصد از لحاظ جغرافیائی
1 - بیمه حمل و نقل خارج از كشور یا بیمه های وارداتی - صادراتی - ترانزیت
2 - بیمه حمل و نقل داخل كشور یا بیمه حمل و نقل داخلی
* بیمه وارداتی : در این حالت مبدأ حركت خارج و مقصد داخل ایران می باشد .
* بیمه صادراتی : در این حالت مبدأ داخل ایران و مقصد خارج از ایران می باشد .
* بیمه ترانزیت : مبدأ و مقصد در این نوع بیمه ها خارج از ایران می باشد ، بطوریكه ایران در مسیر حمل قرارگیرد.
* بیمه حمل و نقل داخلی : مبدأ و مقصد در بیمه های داخلی ، داخل ایران می باشد .
ج ) تقسیم بندی براساس نوع پوشش بیمه ای
1- بیمه با شرایط A تمام خطر (All Risks)
2- بیمه با شرایط B
3- بیمه با شرایط C
4- بیمه با شرایط خسارت كلی (Total Loss)

حمل و نقل داخلی
این بیمه نامه محموله هایی كه مبداء و مقصد و مسیر حمل آنها در محدوده جغرافیائی ایران قرار دارد را شامل می شود .
بیمه نامه های باربری داخلی را می توان به چند شكل صادر نمود .
الف )بیمه نامه های عمومی Floating Policy
یك قرار داد كلی است كه بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد می گردد و در آن شرایط اصلی بیمه و رئوس كلی حقوقی وتعهدات طرفین مانند خطرات تحت پوشش، شیوه حمل معین می‏شود ودرآن با یك سرمایه بیمه‏ای معین ومشخص موافقت می گرددكه شامل حمل های متعددی می باشدوبه همین دلیل ، قرارداد تا زمانی كه سرمایه توافق شده از طریق حمل های متعدد به پایان رسد دارای اعتبار می باشد ، همانطور كه گفته شد در این قرارداد با شرایط و مسائل كلی قرارداد توافق می شود ولی مشخصات محموله ، نام وسیله نقلیه ، تاریخ حمل و میزان سرمایه حمل در زمان حمل باید به اطلاع بیمه گر برساند . با چنین توافقی كلیه كالا هائی كه بیمه گذار در آینده اقدام به حمل آنها می نماید ، تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد ، مشروط بر اینكه بیمه گذار كلیه اطلاعات مربوط به حمل و نقل هر محموله را در اختیار بیمه گر قرار دهد . چنانچه مواردی در قرارداد موردموافقت قرارنگرفته باشدبایدقبل ازحمل كالا به اطلاع بیمه گر رسیده و موافقت وی اخذ شده باشد
یكی از منافع این نوع قراردادها و بیمه نامه ها در این است ، كه برای حملهای مختلف نیاز به مراجعه بیمه گذار و صدور بیمه نامه از طرف بیمه گر نبوده و باعث كاهش هزینه ها و جلوگیری از اتلاف وقت می شود .
ب ) بیمه نامه های ساده
بیمه نامه ای است كه برای حمل كالای معینی صادر می شود و در آن مشخصات مورد بیمه طبق فرم پیشنهاد باربری در آن قید می گردد ، لازمه صدور این نوع بیمه نامه این است كه بیمه گذار قبلاً از وضعیت مورد بیمه و چگونگی حمل آن اطلاع داشته و این اطلاعات را در اختیار بیمه گر قرار دهد .

خطرات تحت پوشش در بیمه های باربری داخلی
خطرات تحت پوشش در بیمه های باربری داخلی به دو دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند :
الف) خطرات اصلی
خطرات كه معمولاً در بیمه های داخلی تحت پوشش بیمه ای در می آید ، خطر آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه می باشد ، كه معمولاً در متن چاپی بیمه نامه های داخلی می آید و منظور از حادثه وسیله نقلیه ، تصادف وسیله نقلیه ، پرت شدن وسیله نقلیه و واژگون شدن وسیله نقلیه می باشد . حدود 70% خسارت های ایجاد شده در حوادث جاده معمولاً ناشی از خطرات فوق می باشد .
ب) خطرات اضافی
در حمل و نقل خطرات دیگری نیز وجود دارد كه محموله را تهدید می نماید مانند پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه - برخورد جسم خارجی با مورد بیمه ، خسارات ناشی از بارگیری و تخلیه و سرقت كلی محموله .
خطرات فوق بنا به درخواست بیمه‏گذار و پس از منظور نمودن اضافه نرخ مربوطه ، تحت پوشش بیمه نامه‏های داخلی درمی آید ، بدیهی است می بایست خطرات اضافی دقیقاً در شرایط خصوصی بیمه نامه آورده شود .

نرخ حق بیمه در بیمه های داخلی
نرخ حق بیمه دربیمه‏های باربری داخلی به ‏عوامل مختلفی بستگی داردكه مهمترین آنها به شرح ذیل می‏باشد.
الف )  بر اساس تعداد خطرات و نوع خطرات تحت پوشش
بیمه گذار هر چه خطرات بیشتر را تحت پوشش قرار دهد نرخ حق بیمه بیشتر خواهد بود .
ب ) مقدار فاصله بین مبدأ و مقصد
روشن است كه هر چه فاصله مبدأ و مقصد كمتر باشد احتمال اتفاق حادثه و در نهایت خسارت كمتر می شود .
ج ) نوع محموله از لحاظ آسیب پذیری و خطرناك بودن
هر چه آسیب پذیری كالاها بالاتر شود احتمال خسارت بیشتر می شود ، مثلاً اگر كالا شكستنی باشد مانند شیشه یا تخم مرغ شدت خسارت بیشتر خواهد بود پس منطقی است كه برای اینگونه كالاها حق بیمه بیشتری گرفته شود .
د) مسیر حركت و نوع وسیله نقلیه
اصولاً در جاده های كوهستانی آمار خسارت و حادثه ناشی از پرت شدن وسیله نقلیه بیشتر است و در بعضی مسیرها می‎بایست قسمتی از حمل در مسیر دریا انجام شود،كه مخاطرات خاص خود را به همراه خواهد داشت . اصولاً وسائل نقلیه كه در حین حمل با سرعت بالایی حركت نمایند احتمال خطر بیشتری را خواهند داشت ، مثلاً حمل با نیسان به مراتب درمقایسه با حمل با كامیون پر ریسك تر می باشد.

شرایط و خطرهای بیمه شده در بیمه های بین المللی:
•    شرایط A
•    شرایط B
•    شرایط C

خطرات تحت شرایط خسارت كلی
اصولاً وقتی بیمه نامه با چنین خطراتی از سوی بیمه گذار درخواست می گردد كه فروشنده كالا یا خریدار یك بیمه نامه خارجی تهیه نموده است و برای انجام تشریفات واردات و صادرات نیاز به یك بیمه نامه ایرانی دارد یا اینكه مورد بیمه در صورت آسیب ، تنها در یك مرحله ممكن است خسارت ببیند . دراین حالت در شرایط خصوصی بیمه نامه با شرایط C متن زیر می بایست اضافه گردد .
* علیرغم هر شرط دیگری كه در كلوز C و سایر شرایط مندرج در متن ظهر بیمه نامه ، كالای مورد بیمه فقط در اثر از بین رفتن كل محموله در یك مرحله و در نتیجه آتش سوزی ، غرق شدن كشتی ، سقوط هواپیما. و به محض تخلیه كالا در فرودگاه مقصد یا بندر مقصد اعتبار بیمه نامه خاتمه می یابد .

شرایط صدور بیمه نامه باربری ،‌ شناورها
بیمه نامه حمل کالاهای با موتور لنج و شناورهای متوسط و کوچک باربری بین بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان و بنادر کشورهای حوزه دریای خزر صورت می گیرد ،‌ نرخ و شرایط ویژه ای در شرکت بیمه کوثر ارائه می گردد.
البته برای بیمه گذاران محترمی که کالای خود را با شناورهایی که شرایط ویژه دارند حمل نمایند ، تخفیف هایی در حق بیمه اعمال می گردد. برخی از این شرایط به شرح زیر می باشد :
- چنانچه شناور در تعاونی های صاحبان شناور عضو باشد : 5% تخفیف
- در صورت مجهز بودن شناور به سیستم مخابراتی : 10% تخفیف
- چنانچه ظرفیت شناور بیش از 200 تن باشد : 10% تخفیف
- چنانچه شناور دارای بارنامه حمل طبق فرم های استاندارد باشد : 15% تخفیف

تخفیفات
الف) تخفیف پرداخت حق بیمه بصورت نقد
در صورتی كه در بیمه های واردات و صادرات حق بیمه بصورت نقد دریافت گردد شركت های بیمه می توانند حداكثر به میزان 10% حق بیمه به عنوان تخفیف در نظر بگیرند.
ب) تخفیف حمل با كانتینر
در صورتی كه حمل كالا از مبدأ تا مقصد نهائی با كانتینر حمل گردد ، درصورت احراز این مطلب بیمه گر می تواند 20% به عنوان تخفیف كانتینر از حق بیمه های اخذ شده را برگشت دهد .
ج) تخفیف صادراتی
در صورتی كه بیمه از نوع بیمه های صادراتی باشد ، برای تشویق صادركنندگان و كاهش قیمت های تمام شده كالاهای صادراتی ، شركت های  بیمه  می توانند تا 45% حق بیمه را تخفیف دهند.

اضافه نرخها
در صورتیكه در بیمه نامه باربری وارداتی یا صادراتی ، نوع وسیله حمل كشتی و یا كشتی به همراه وسائل نقلیه دیگر از قبیل كامیون یا قطار ( حمل مرکب ) اعلام  شود ، شرط طبقه بندی كشتی به بیمه نامه الحاق می گردد ، در این شرایط كشتی های حامل كالا می بایست توسط یكی از مؤسسات مندرج در شرایط ذكر شده ، طبقه بندی شده باشند . ( منظور از طبقه بندی کشتی شرایطی است كه كشتی های حامل كالا می بایست دارا باشند و این شرایط معمولاً  توسط مؤسسات معتبر بین المللی كه مورد قبول انستیتوی بیمه گران لندن می باشند كنترل و به كشتی گواهی طبقه بندی اعطاء می شود ) ، حال اگر چنانچه كشتی طبق شرایط مذكور طبقه بندی نشده باشد و یا سن كشتی بیش از حدودی باشد كه در شرایط ذكر شده باشد و یا اینکه كالا روی عرشه كشتی حمل گردد  بیمه گذار می بایست اضافه نرخ متعلقه را پرداخت نماید .
* كالاهائی كه بصورت عرف كشتیرانی می بایست روی عرشه حمل شود مشمول پرداخت  اضافه نرخ نمی گردند مانند حمل كانتینر
* درصورتی كه سن كشتی از 15 سال به بالا باشد طبق جداول مخصوص شامل اضافه نرخ میگردند.

بیمه باربری ترانزیت
ترانزیت كالا عبارت از سلسله مراحل حمل كالا از مبادی خارجی به مقصد كشور ثالث  
كالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یك نقطه مرزی كشور وارد و عیناً از همان نقطه یا از نقاط مرزی دیگر كشور خارج میگردد.
هرگاه كالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمركات خروجی تحویل و یا از مرزهای كشور خارج شود ، ترانزیت خاتمه یافته گردیده و گمرك مكلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.

مراحل و مدارك لازم جهت پرداخت خسارت
الف ) اعلام وقوع حادثه
براساس ماده15 قانون بیمه، بیمه گذار موظف است حداكثر ظرف مدت 5روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع خسارت بیمه گر را مطلع نماید. اعلام وقوع خسارت بصورت تلفنی و یا حضوری نیز قابل قبول است مشروط بر آنكه متعاقب آن بیمه گذار مراتب را بصورت كتبی و طی نامه به شرکت بیمه کوثر اعلام نماید.
نامه اعلام خسارت بیمه گذار می بایست حاوی موارد ذیل باشد:
1-    شماره بیمه نامه
2-    نوع و علت خسارت (درصورت اطلاع)
3-    میزان و مبلغ تقریبی خسارت (درصورت اطلاع)
4-    شرح مختصری از چگونگی وقوع خسارت (درصورت اطلاع)
5-    زمان و محل وقوع خسارت (درصورت اطلاع)
6-    زمان و نحوه اطلاع بیمه گذار از وقوع خسارت
7-  محل استقرار كالای خسارت دیده، نام و شماره تماس كارشناس و یا فرد مطلع از طرف بیمه گذار (جهت بازدید احتمالی از كالا)
ب ) بازدید از كالای خسارت دیده
به منظور تعیین علت، نوع و میزان خسارت وارده، ضمن هماهنگی لازم با كارشناس بیمه و جهت سهولت در شناسایی كالای خسارت دیده و تطبیق آن با بیمه نامه صادره، مدارك اولیه ذیل جهت بازدید تهیه گردد:
1-    تصویر خوانا از پروفرما ( بیمه نامه های بین المللی )
2-    تصویر خوانا از بیمه نامه و الحاقیه های صادره
3-    تصویر خوانا از بارنامه حمل بین المللی و بارنامه حمل داخلی
4-    تصویر خوانا از لیست بسته بندی و فاكتور كالا
5-    تصویر خوانا از صورتمجلس تنظیم شده (درصورت وجود)
6-    تصویر قبض انبار گمركی ( بیمه نامه های بین المللی )
ج )- تهیه مدارك لازم
پس از بازدید از خسارت و به منظور بررسی خسارت مدارك ذیل می باید ارسال گردد:
1-    اصل بارنامه حمل بین المللی و یا اصل بارنامه حمل داخلی
2-    اصل فاكتور محموله
3-    اصل لیست بسته بندی
4-    اصل گواهی مبدا
5-    اصل رونوشت راهنامه C.M.R (در حمل های زمینی) كه در آن خسارت به تائید راننده و شركت حمل و نقل رسیده باشد.
6-    كپی پشت و روی پروانه ورودی كالا (جواز سبز گمركی)
7-    تصویر قبوض انبار گمركی
8-    اصل صورتمجالس گمركی و بندری و یا هر صورتمجلس خسارت كه با مقصر و متصدی حمل تنظیم شده باشد.
9-    اعلامیه ورود كالا به مرز
10-    اصل گواهی كسر تخلیه و یا عدم تحویل (درصورت كسری كالا)
11-    نامه ادعای خسارت بر علیه مقصر حادثه و متصدی حمل (فورواردر)
12-    اصل گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (چنانچه در خارج از كشور باشد می باید توسط كنسولگری تائید گردد)
13-    گزارش بازدید خسارت نمایندگان لویدز (درصورتیكه خسارت در خارج از كشور باشد)
* بنا به نوع خسارت امكان دریافت برخی از مدارك علاوه بر مدارك فوق وجود دارد .
د ) حفظ حقوق بیمه گر

براساس ماده17 شرایط عمومی ظهر بیمه نامه های صادره، كلیه حقوق بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذكور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده به بیمه گر، منتقل می گردد و اگر بیمه گذار اقدامی كند كه منافی با حق مذكور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.

از مهمترین این اقدامات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-    اعلام و ادعای خسارت به مسئول یا مقصر خسارت ظرف مهلت های مقرر قانونی (در مورد حمل كنندگان كالا مهلت های مقرر با توجه به نوع بارنامه بوده و بیمه گذار می تواند زمان دقیق آن را در شرایط ظهر بارنامه مربوطه ملاحظه نماید)ا
2-    عدم مصالحه و یا سازش با مسئولین یا مقصرین خسارت
3-    تهیه صورتمجلس گمركی یا بندری و یا سایر صورتمجلس های مربوطه
4-    درصورت عدم اطمینان از سلامت كالا، بیمه گذار به هیچ وجه نباید رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل بدهد.
5-    اخذ گواهی عدم تحویل از متصدی حمل، درصورت عدم تحویل كالا
ه ) پرداخت خسارت :
مبلغ خسارت كارشناسی شده پس از تكمیل مدارك لازم، در اسرع وقت تعیین و وجه آن در قبال تنظیم رسید و واگذاری حقوق به بیمه گذار و یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.