تبلیغات

دانلود فرم های درماندسترسی سریعمراکز درمانی طرف قرارداد
  فرم پیشنهاد بیمه مکمل درمان  
  سامانه استعلام درمان  
 مراکز بیمارستان 
   
 راهنمای دریافت هزینه های درمان           
 راهنمای سامانه پیام کوتاه بیمه کوثر 
 مراکز پاراکلینیکی(سرپایی) 
        
 راهنمای بیمه های دندانپزشکی              
  سوالات متداول بیمه های درمان 
 مراکز دندانپزشکی 
 بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور
 سوالات متداول بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور
 مراکز آزمایشگاهی 

 

 

 دندانپزشکان معتمد 
    

 

بیمه درمان گروهی

با توجه به اینكه انسان ها همواره در معرض خطر انواع بیماری ها قرار دارند و برای بهبودی و معالجه، متحمل هزینه های سنگین پزشكی، داروئی  اعمال جراحی و همچنین مخارج سرسام آور بیمارستانی می شوند. از این رو شركت های بیمه با هـدف ارائه خدماتی مازاد بر پوشش بیمـه خدمات درمـانی، صنـدوق تـأمین اجتماعی و بیمـه های مشـابه دیگر (بیمه گر اول) با طرح های گوناگون تحت عنـوان بیمه مكمل درمـان پـا به عرصـه بیمه گری نهادند .
در این راستا شركت بیمه كوثر افراد شاغل در سازمان ها، ارگان ها ( دولتی و خصوصی ) و همچنین خانواده آنها را در مقابل بیماری ها و حوادث احتمالی بصورت گروهی تحت پوشش قرار می دهد تا در صورت بستری شدن در بیمارستان و یا انجام اعمال جراحی، هزینه معالجات مطابق با مندرجات بیمه نامه، که مازاد بر سهم بیمه گر اول می باشد توسط این شركت پرداخت می گردد . 

برخی از پوشش ها در بیمه نامه مكمل درمان و دندانپزشكی عبارتند از :
-  تامین هزینه های بستری و جراحی بیمه شدگان در بیمارستان و مراكز جراحی محدود ( daycare ) با زمان بیشتر از 6 ساعت بستری
- تامین هزینه های آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شكن، سونوگرافی، ماموگرافی  رادیوتراپی، اكوكاردیوگرافی، انواع اسكن، آندوسكوپی، تست ورزش، نوار عضله  نوار عصب، نوار مغز
- تامین هزینه زایمان به صورت طبیعی یا سزارین
- تامین هزینه های جراحی های چشم به منظور رفع عیوب انکساری چشم
- تامین هزینه های پاراكلینیكی ( تشخیصی ) و جراحی های سرپایی
- تامین هزینه های جابجایی بیمار با آمبولانس و ...

 چگونگی دریافت هزینه های درمانی:
 
بیمه شدگان محترم  می توانند با رعایت موارد مطرح شده در راهنمای دریافت هزینه های درمان و تحویل اسناد  به نماینده بیمه خود، هزینه های خود را دریافت نمایند.
 بیمه شدگان می بایست قبل از بستری و انجام اعمال زیر، توسط پزشک معتمد بیمه گر معاینه و تائیدیه دریافت نمایند:

           -  رفع عیوب انکساری چشم مانند : لیزیک ، لازک ،PRK  ..

          -  استرابیسم ( انحراف چشم )

          -  سپتو پلاستی ( انحراف بینی )

نحوه استفاده از خدمات دندانپزشکی در مراکز طرف قرارداد:

برای استفاده از خدمات این مراکز، بیمه شده با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی می تواند تا سقف ریالی قرارداد و بر اساس تعرفه و فرانشیز مصوب، از خدمات دندانپزشکی استفاده نماید.

چنانچه در قراردادی ذکر شده باشد که بیمه شدگان می توانند به مراکز غیر طرف قرارداد با این شرکت مراجعه نمایند، بیمار می بایست با در دست داشتن اصل هزینه و رعایت موارد مطرح شده در راهنمای بیمه های دندانپزشکی ، به دندان پزشکان معتمدمعرفی شده در همین سایت مراجعه و تائیدیه جهت دریافت هزینه دریافت نماید.

گواهی می بایست بر روی سرنسخه رسمی مرکز درمانی شامل آدرس،تلفن، نام مرکز درمانی و مهر پزشک معالج باشد. متن نسخه خوانا و باشرح کامل برای هر خدمت ، به قیمت مستقل نوشته شود.(خدمات ایمپلنت و ارتودنسی در تعهد بیمه کوثر نمی باشد) 

چگونگی اطلاع از وضعیت پوشش بیمه تکمیل درمان:

بیمه شدگان محترم می توانند به دو روش زیر از وضعیت عضویت ،سقف تعهدات و نوع پوشش تکمیل درمان خود مطلع گردند:

 1) مراجعه به سامانه استعلام بیمه درمان 

2) مراجعه به راهنمای سامانه پیام کوتاه بیمه کوثر