تبلیغات

» بیمه عمر و حوادث

زندگی درجهان پرشتاب امروز مخاطرات زیادی بهمراه دارد كه گاه منجر به زیان های غیرقابل جبرانی می گردد، بیمه مكانیزمی است كه درآن ریسك (خطر) از اشخاص یا اموال به شركت های بیمه منتقل می گردد و در این بین شركت های بیمه با ایجاد صندوقی متشكل از پرداخت های بیمه گذاران (حق بیمه)، به جبران خسارات یا پرداخت سرمایه اقدام می نمایند.
بیمه های عمر و حوادث بیمه کوثر با تحت پوشش قراردادن هموطنان عزیز امید دارد تا ضمن استفاده از مدیران کارآمد، اطلاعات و فن آوری های روز دنیا و نیز كارشناسان مجرب با ارائه طرح های متنوع رضایت شما بیمه گذار گرامی را تامین نماید.

بیمه حوادث

در بیمه حوادث پرداخت غرامت معین در صورت فوت مورد بیمه یا نقص عضو و از کار افتادگی و جبران هزینه‌های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است. خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش‌های اصلی در بیمه‌های حوادث می‌باشد و خطرات از کارافتادگی موقت و بستری در بیمارستان و هزینه‌های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی می باشد.
 بیمه‌های حوادث اکثراً به صورت پوشش خطرات ناشی از حوادث درتمام اوقات (24 ساعت شبانه روز) در هر مکان و یا زمان در طول مدت بیمه‌نامه بوده و شامل خطرات شغلی، حرفه‌ای، ورزشی ماموریت، مسافرت و ... می‌گردد.

بیمه حوادث انفرادی

 در این بیمه شخص می‌تواند خود و یا فرد دیگری را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یک سال بیمه نماید. در این بیمه‌نامه تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو دائم (کلی و جزئی)،  از کارافتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می‌باشد. حق‌بیمه در این بیمه‌نامه بر اساس شغل افراد تعیین می‌گردد. 

قرارداد بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر می‌شود و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم می‌گردد. در این بیمه، بیمه‌گذار می‌تواند افرادی را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه نماید. حق بیمه در این قرارداد بر اساس شغل افراد و طبقه شغلی که %75 افراد را شامل می‌شود تعیین می‌گردد .
همچنین در ذیل به چند نمونه از پوششهای بیمه حوادث گروهی اشاره میگردد:
     * بیمه حوادث گروهی جهت کارکنان شرکت ها، کارخاجات، موسسات و غیره.......
     * بیمه حوادث ورزشی جهت اعضای فدراسیون ها، باشگاه ها و تیم های ورزشی                                
     * بیمه حوادث دانش آموزان و دانشجویان
     *  بیمه حوادث مسافرتی برای تورهای داخلی
     * بیمه حوادث گروهی جهت ماموریت های اداری

قرارداد بیمه حوادث  مسافرتی (تورهای داخلی)

این نوع قرارداد حوادثی را كه در طول سفرهای گروهی (داخلی) برای بیمه گذاران به وقوع می پیوندد پوشش می دهد، حق بیمه این قرارداد با توجه به نوع سفر، مقصد، مدت زمان سفر و سرمایه مورد نظر تعیین می گردد.

 

بیمه عمر ساده زمانی 

 در این نوع بیمه چنانچه بیمه‌شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق‌بیمه‌ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به استفاده‌کننده پرداخت خواهد شد. ولی اگر بیمه‌شده در پایان مدت در قید حیات باشد، بیمه‌گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست. امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق بیمه آن می‌باشد . در بیمه‌های عمر زمانی انفرادی سن شخص بیمه‌شده به‌اضافه مدت بیمه نباید از 70 سال تجاوز نماید.


قرارداد بیمه عمر گروهی

بیمه عمر گروهی بیمه‌نامه‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می شود در صورت فوت  سرمایه‌ای را بصورت یکجا به ذینفع  که در بیمه‌نامه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع بیمه‌نامه بیمه‌گذار برای بیمه‌نمودن کارکنان خود اقدام می‌نماید.
این نوع بیمه، فوت به هر علت را پوشش می دهد و بیمه گذاران فقط تا سن70 سالگی تحت پوشش می باشند.


قرارداد بیمه عمر و حوادث مصوبه كاركنان دولت

این نوع بیمه مخصوص كاركنان شرکت ها، سازمان ها و موسسات وابسته به بخش دولتی یا خصوصی می باشد و سرمایه آن 10 ، 20 و 30 میلیون ریال،  با انتخاب موسسه طرف قراردادمی باشد . حق بیمه این نوع قرارداد با توجه به میزان سرمایه تعیین می گردد، پوشش بیمه ای موضوع این قرارداد فوت به هرعلت و نقص عضو در اثر حادثه با مبلغ سرمایه مندرج درقرارداد می باشد. بیمه گذاران در این قرارداد تا سن70 سالگی تمام تحت پوشش عمر و حوادث قرارمی گیرند .


قرارداد بیمه  عمر مانده بدهکار 
امروزه بانکها و موسسات دولتی و غیر دولتی تسهیلاتی را برای مشتریان خود قائل هستند که باز پرداخت این این تسهیلات بلند مدت و به صورت ماهانه می باشد.از این رو شرکت بیمه کوثر با ارائه بیمه عمر مانده بدهکار آرامش خاطر را برای این موسسات و بانکها به وجود می آورد.عمر مانده بدهکار قرار دادی است که بر اساس آن شرکت بیمه کوثر در قبال دریافت مبلغی معینی  از این موسسات به عنوان حق بیمه تعهد می نماید که در صورت فوت بیمه شده مابقی اقساط تسهیلات بیمه شده را با بانک و یا موسسه تسویه نماید.اساس محاسبه این بیمه نامه سن تسهیلات گیرندگان و مبلغ تسهیلات و مدت باز پرداخت آن می باشد.